• ROAD BLOCKER , MANTAR BARİYER , ARAÇ ALTI ARAMA SİSTEMLERİ , X-RAY TARAMA SİSTEMLERİ , BARİYERLER , DÖNER KAPI VE FOTOSELLİ KAPILAR , TÜM GEÇİŞ OTOMASTON SİSTEMLERİ İMALATI
    • TÜM MADOORS SİSTEM ÜRÜNLERİ 3 YIL GARANTİLİDİR.
    • ZEMİN ÜSTÜ MOBİL ROAD BLOCKER , MOBİL ARAÇ ALTI TARAMA SİSTEMİ
    • 3 YIL GARANTİ
    • ZEMİN ÜSTÜ MOBİL ELEKTRO MEKANİK ROAD BLOCKER
    • 3 YIL GARANTİ

Araç Altı Görüntüleme Sistemi Şartnamesi

Araç Altı Görüntüleme Sistemi Şartnamesi


ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname ..................................’nin ihtiyacı için satın alınacak olan ‘’ Araç Tanıma ve Kontrol Sistemi ‘’ ne ait olan teknik özellikleri , denetimi ,numune alma ve muayene metotları ve diğer ilgili hususlara aittir.Araç Tanıma ve Kontrol Sistemi ; Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi olmak üzere iki ayrı sistemin birleşmesinden oluşmaktadır.
2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1 Tanımlar ve Kısaltmalar 
2.1.1 Sistem : Araç Tanıma ve Kontrol Sistemi
2.1.2 AAGS: Araç Altı Görüntüleme Sistemi
2.1.3 PTS: Plaka Tanıma Sistemi
2.1.4 HDD: Hard Disk Drive
2.1.5 RAM:Read Access Memory
2.1.6 DVD-RW:Re-writable Dirve
2.1.7 MB:Mega Byte
2.1.8 MHZ: Mega Hertz
2.1.9 GHZ:Giga Hertz
2.1.10 LOOP : Metal Kütle Algılayıcı Dedektörü
2.1.11 PC: Bilgisayar sistemi
2.2 Kullanım Şartı: Sistem .............................. giriş yapan araçların tanınması , altlarının kontrol edilmesi , elde edilen araç altı görüntülerinin daha önceki geçişlerine ait görüntülerle karşılaştırılarak farklılıkların tespit edilmesi ihtiyaçlarını karşılayan bir güvenlik sistemi olacaktır.
2.3 Araç Altı Kontrol Sistemi Genel Özellikleri
2.3.1 AAGS ve PTS bir bütün olarak entegre çalışacaktır.
2.3.2 PTS , izleme ekranına bir araç girdiğinde , plaka tanıma işlemini otomatik olarak yapılacaktır.
2.3.3 Araçların geçişi , LOOP dedektör tarafından otomatik algılanacaktır ve Sistem otomatik olarak tetiklenerek çalışacaktır . LOOP dedektörde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ihtimaline karşı sistem kullanıcı tarafından PC üzerinden manuel olarak da tetiklenebilecektir.
2.3.4 Sistemi kullanıcı ara yüzü Türkçe olacaktır.
2.3.5 Sistem kullanıcı dostu ( user friendly) bir ara yüze sahip olacaktır. Bu husus firma tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.
2.3.6 Araçların önceki geçişlerine ait tüm görüntüler çağırılabilecektir. HD kapasitesi , en az 300.000 (üçyüzbin) araca ait görüntüleri ve bilgileri depolayabilmelidir. Geriye dönük inceleme işleminde değişik filtreleme teknikleri olmalıdır. Bu filtreleme özelliği istenilen tarih ve saat aralığına , araçların plaka bilgilerine , araçların ait oldukları birliklere göre ve araçların cinslerine göre ( otobüs , kamyon , binek araç , minibüs vb. ) yapılabilecektir. Bu şekilde elde edilen araç görüntülerinden, istenildiğinde yazıcı çıktısı alınabilecektir.
2.3.7 İstenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi , bir aracın istenilen zaman aralığında yapmış olduğu tüm geçişlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi görülebilecektir. Bu şekilde elde edilen bilgiler raporlanabilecek ve çıktı alınabilecektir.
2.3.8 Bir araç sistemden geçtikten en geç 3 ( üç ) saniye sonra aşağıdaki veriler ekrana gelmelidir. a. Aracın şimdiki geçişine ait dış görüntüsü ( plaka tanıma kamerasına ait), b. Aracın geçmiş tarihteki en son geçişine ait dış görüntüsü (plaka tanıma kamerasına ait), c. Aracın PTS sistemi tarafından otomatik algılanan araç plakası, d. AAGS kamerasından alınan şimdiki araç altı görüntüsü, e. AAGS kamerasından alınmış , geçmiş tarihteki en son geçişe ait araç altı görüntüsü, f. Aracın daha önce kaydı yapılmışsa ; araca ve kullanıcıya ait bilgiler g. Yasaklanmış veya aranan araç ise uyarı bilgileri , Kullanıcı araç altının o anki görüntüsü ile daha önceki en son geçişine ait araç altı görüntüsünü inceleyip kontrol ve kıyaslama yapabilecektir. İzlenen tüm bu görüntülerde Mouse (fare) ya da klavye yardımıyla seçilen herhangi bir bölgesinin , kısmi yakınlaştırması ve uzaklaştırması yapılabilmelidir.
2.3.9 İzleme ekranında gösterilen aracın plaka bilgisi görüntüsü , aracın önden görüntüsü , aracın o anki araç altı görüntüsü , araç altının geçmiş tarihte kaydedilmiş en son görüntüsü ve ya kullanıcı tarafından Mouse yada klavye yardımı ile seçilmiş alanın görüntüsü tam ekran olarak büyütülebilecektir.
2.3.10 Gündüz ve gece , çamur , kar , yağ izleri , ışık kırılması gibi olaylarda araç altı görüntüsü değişik filtreleme teknikleri ile işlenerek , en uygun görüntünün alınmasına imkan verecektir. Yazılımda en az 3 (üç) adet araç altı fotoğrafı filtresi tercihi olmalıdır. ( pozitif filtre ,negatif filtre ,kızılötesi filtre ve cisim kenarları filtresi gibi ) Bu tercihlerden hangisi seçilirse , araç altı fotoğrafı direk olarak seçilen filtreleme uygulanmış olarak ekrana gelecektir.
2.3.11 İzleme ekranında 2.3.8 de belirtilen görüntüler ve bilgiler yeni bir araç geçene kadar , kullanıcı tarafından değiştirilmez ise ekranda kalacaktır.
2.3.12 Veri tabanında geçiş yapan bir aracın altının görüntüsü , o geçişe ait plaka bilgisi ve aracın önden görüntüsü , geçiş yapılan tarih ve saat bilgileri ile birlikte bulundurulacaktır. Geçmişe ait bir araç altı görüntüsü çağırıldığında bu görüntüler birlikte gelecektir.
2.3.13 Sisteme tanıtılması istenilen araçların bilgileri bir kereliğe mahsus kayıt edilmelidir. Kayıt işleminde araçların ait oldukları birlikler , aracın plakası , aracın cinsi ( otobüs,kamyon,binek araç ,minibüs vb) , aracın hizmet bilgileri ( resmi , sivil , kantin ,koruma ,elçilik ,firma vb.) , geçiş zamanları ve izinleri , aracın yasaklı olup olmadığı , sürücüye ait bilgiler gibi kriterler olmalıdır. Bu bilgiler bir araç geçtiğinde kullanıcı tarafından o anda yapılabildiği gibi , manuel olarak sonradan geriye dönükte yapılabilmelidir.
2.3.14 Sistemde kayıtlı veriler istenilen zaman aralığında arşivlenebilecektir veya sayısal bir ortama aktarılabilecektir.
2.3.15 Arşivlenen ve sayısal ortama aktarılan veriler herhangi bir bilgisayarda sistem yazılımına ihtiyaç duymadan incelenebilecektir.
2.3.16 Sistem yazılımına operatör , yönetici olarak isimlendirilen 2 (iki) tür kullanıcı tanımlanabilecektir.Her bir operatör ve yönetici kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile sistemi kullanacaktır.Birden fazla operatör ve yöneticiler için farklı kullanıcı adı ve şifreler verilecektir. Verilen tüm şifreler kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Kullanıcı veya operatöre program üzerinde verilen yetkiler ayrı ayrı seçilebilecektir. Bu şekilde kullanıcı kısıtlaması veya yetkilendirmesi kurumun istediği ölçülerde ayarlanabilecektir. Yetkiler üst yönetici tarafından istenildiği zaman değiştirilebilmelidir.
2.3.17 Sistemde birinci tür kullanıcı olan operatörlerin yetkileri ; geçiş yapan araçlardan sistemde tanımlı olmayanlar için ziyaret kaydı yapmak , sisteme ilk kez geçiş yapan araçların bilgilerini girmek , geçiş yapan araçların sistem tarafından gösterilen tüm görüntülerini izlemek ve kontrol etmek, araçların geçişlerini onaylamak veya reddetmek ,daha önce herhangi bir saat ve tarihte geçiş yapan araca ait tim görüntülere ulaşmak ve bunların kağıt çıktısını almak olacaktır.Operatör veri tabanına kaydedilen hiçbir bilgiyi değiştiremeyecek , silemeyecek ve ya hiçbir sayısal ortama aktaramayacaktır.
2.3.18 Sistemde ikinci tür kullanıcı olan yöneticilerin hiçbir yetki kısıtlaması olmayacaktır. (2.3.18 .2 de belirtilen kısıtlama hariç.) Yöneticiler istenilen zamanda sistemin veri tabanında kayıtlı her türlü bilgilerine ulaşabilecek , değiştirebilecek , silebilecek , sayısal ortama aktarabilecek ve arşivlenmesini yapabilecektir.
2.3.19 Yöneticilerin veri tabanındaki bilgileri silme , değiştirme , arşivleme yapma ve sayısal ortama aktarmaya yönelik kullanım bilgileri detaylı olarak sistem tarafından tarih ve saat belirtilerek kaydedilecek ve hiçbir kullanıcı tarafından bu kaydedilen kullanım bilgileri değiştirilemeyecek ve silinemeyecektir.
2.3.20 Sisteme kollu bariyer , mantar bariyer blok yol bariyeri gibi fiziki güvenlik sistemleri entegre edilebilir olacaktır . Sistem bu tip bariyerleri , bilgisayar ekranından kontrol edebilmelidir.
2.3.21 AAGS sistemi ( antikron özellikte ) yeraltına monte edilecek çelik bir kasada muhafaza edilmelidir. AAGS sistemi zeminle aynı düzlemde olmalıdır . Hiçbir çıkıntısı olmamalıdır. Araç geçişini zorlaştıracak ve yavaşlatacak şekilde tümsek ve çukur dizaynlar kabul edilmeyecektir. Muhafaza kutusu 30 (otuz) ton araç ağırlığına mukavim olmalıdır . Bu hususlar muayene esnasında yazılı olarak muayene komisyonuna taahhüt edilecektir.
2.3.22 Sistemin elektrik bağlantısı yürürlükteki mevcut yönetmelik mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilecektir.
2.3.23 Sistem gece ve gündüz sürekli kullanıma uygun olacaktır .
2.3.24 Sistem teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek ve üretilebilecek her türlü yeni yazılım ve sistemi oluşturan parçaların mevcut sisteme entegrasyonunun yapılabilmesine uygun olacaktır .
2.3.25 Sistem elektromanyetik alanlardan olumsuz etkilenmeyecektir. Bu husus firma tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak belgelenecek ve taahhüt edilecektir .
2.3.26 Sistem tek bir kullanıcı tarafından kontrol edilebilecektir.
2.3.27 Sistem üzerinde imalat ve malzeme hatası , çatlak , boya hatası , kabarma ve deformasyon bulunmayacak , korozyona ve neme duyarlı kısımlar boya ve kaplama maddeleri ile korunmuş olacaktır.Tüm metal yüzeyler daldırma sıcak galvaniz ile paslanmaya ve çürümeye karşı kaplanmış olmalıdır. Sistem kasasında ,araç tekerlekleri ile temas eden üst yüzey tasarımında plastik , alüminyum gibi kırılgan esneyebilen veya yıpranan malzemeler kullanılmayacaktır.
2.3.28 Sistemin işlemesi için gerekli tüm malzemeler ( takım , avadanlık , muhafaza örtüsü , kablo , konektör , adaptör , çanta ve bağlantı parçaları , vb ) bakım talimatında belirtilen ve bakım onarımında kullanılacak özel bakım avadanlıkları sistemle birlikte teslim edilecektir.
2.3.29 Sistemin tesisi ve tesis edileceği yer Merkez Orduevi Nizamiye bölgesidir. 2.3.30 Firma sistemi kuracağı yeri projelendirecek ve kullanıcının onayına sunacaktır. Onaya müteakip sistem firma tarafından temin ve montaj edilecektir. 2.3.31 Satın alınacak sistem ile birlikte ; orijinal dilde ve Türkçe hazırlanmış parça katalogları ve bakım onarım ve kullanma talimatları 2 takım hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

2.4 Araç Altı Görüntüleme Kamerası
2.4.1. Araç Altı Görüntüleme Kamerası 2.4.1.1 En az 2048*1 (ikibinkırksekiz çarpı bir) piksel yatay çözünürlüğe sahip ‘’ linescan ‘’ (satırtarayıcı) tipte olmalıdır. 2.4.1.2 Gösterimi gece gündüz siyah beyaz olacaktır.
2.4.1.3 İmaj sensörü en az 1 ‘’ ( bir inç) genişliğinde olacaktır . Kamera hızı en az 16 Khz ( kilohertz ) olacaktır .
2.4.1.4 Kamera 12 ya da 24 VDC gerilim ile çalışmalıdır.
2.4.1.5 Gündüz ve gece görüntü kalitesi ; güneşin durumu , gölge durumu , yağmur ,sis gibi hava koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermeyecektir. Araç altı görüntüsünün net olarak ekrana aktarımı sağlanacaktır .
2.4.1.6 Kamera aracın son bölümü geçtikten sonra en fazla 3 ( üç ) saniye içinde araç altının görüntüsünü ekrana getirecektir.
2.4.1.7 Kamera en az 3 ( üç ) , en fazla 50 ( elli ) km/s hıza kadar olan araçların geçiş görüntülerini net olarak kaydedebilecektir.

2.4.2 Araç Altı Kamera Muhafazası
2.4.2.1 Yer altı muhafazası su geçirmez nitelikte olacaktır .
2.4.2.2 Muhafaza içerisinde buharlaşma meydana gelmesi halinde sistem kendi kendini temizleyip kameranın net görüntü sağlamasına imkan verecek yapıda donanıma sahip olmalıdır. Kamera muhafazası camı ve görüntü camı otomatik belirli aralıklara ve her araç geçişinde basınçlı hava ile otomatik temizlenecektir. 2.4.2.3 Muhafazanın bulunduğu yer altı ünitesinde bir pis su tahliye motoru ve su rezervi olmalıdır.Bu motor yeterli güçte olmalıdır ve su seviye şamandırası olmalıdır.
2.4.2.4 Muhafaza içerisinde su basmasına karşı emniyet olarak ikinci bir su seviye algılayıcısı olmalı , bu algılayıcı olağandışı bir durumda ( sel basması gibi) devreye girerek kameraya giden enerjiyi kalıcı olarak kesmelidir. Bu durumda kamera enerjisi ancak servis ve yetkili elemanlarca yapılacak temizlik ve kontrolden sonra yalnız operatör şifresi ile açılabilmelidir.
2.4.2.5 Muhafaza içerisinde gece koşullarında her türlü ayrıntıyı gündüz şartlarındaymış gibi görmeyi sağlayacak bi araç altı aydınlatma sistemi mevcut olacaktır .
2.4.2.6 Araç altı aydınlatması ; linescan kameraların en iyi pozlayabildiği renk olan kırmızı renkte ve power led dizisinden oluşacaktır. Aydınlatmayı sağlayan led’lerden biri yada birkaç tanesi arıza yaptığı taktirde aydınlatma sekteye uğramayacak ve kamera işlevini yerine getirmeye devam edebilecektir.
2.4.2.7 Muhafaza ; AAGS sistemini kamerasının -20 (eksiyirmi) / +50 ( arı elli) santigrad derece aralığında çalışabilmesine imkan verecek yapıda olmalıdır. 2.4.2.8 Muhafaza kullanıcıların kolayca temizlik yapabilmeleri için , kullanıcı tarafından rahatça açılabilir şekilde yapılmalıdır . Kapaklar menteşeli ve istenildiğinde sökülebilir olmalıdır.

2.4.3 Plaka Okuma Kamerası
2.4.3.1 Plaka okuma kamerası analog veya IP nitelikte renkli kamera olabilir . 2.4.3.2 Kameranın üzerinde ayar menüsü bulunmalıdır.
2.4.3.3 kamera 12/24 VDC yada AC gerilim ile çalışmalıdır.
2.4.3.4 Kamera devamlı aktif konumda olacaktır . Tetik işlemi sonucunda plaka tanımlama işlemini otomatik yapacaktır .
2.4.3.5 Plaka yüzeyindeki fiziksel bozukluklardan yada ortam koşullarından dolayı tanımı doğru yapılamıyorsa duruma kullanıcı tarafından müdahale edilerek plaka manuel olarak girilebilecektir.
2.4.3.6 Plaka tanıma kamerası su geçirmez ısıtıcılı bir muhafaza içerisinde yer alacaktır .
2.4.3.7 Kamerada autoiris lens kullanılacaktır .
2.4.3.8 Kamerada; minimum aydınlatma 0.004 lux, 8 ayrı özel alan maskeleme özelliği , renkliden Siyah/Beyaz görüntüye otomatik geçiş özelliği (ICR), RS 485 uzaktan kumanda protokolü , WDR (ultra wide dynamic range) , SDNR(super digital noise reduction) , AGC , BLC ve AWB özellikleri bulunmalıdır.

2.4.4 Kızılötesi Plaka Aydınlatması
2.4.4.1 En az 60 Watt (altmışwatt) gücünde olacaktır.
2.4.4.2 Kızılötesi ledler ile aydınlatma sağlanacaktır .
2.4.4.3 En az 15 derece aydınlatma merceklerine sahip olacaktır.
2.4.4.4 24 VAC/DC yada 220 VAC enerji ile çalışacaktır.
2.4.4.5 Ayarlanabilir montaj ayağı ve su geçirmezlik özelliği olacaktır.

2.4.5 Metal Kütle Dedektörü (LOOP Araç Algılama Sensörü)
2.4.5.1 Metal kütle dedektörü ,döngü (LOOP) kablo bobini ile algılama yapacaktır. Loop dedektör iki farklı ve bağımsız kanala sahip olmalıdır.
2.4.5.2 Loop dedektör 24 VAC / DC gerilim ile çalışabilmelidir.
2.4.5.3 Röle soketli tipte , kolay değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
2.4.5.4 Röle üzerinde reset zaman ayarı , loop hassasiyet ayarı bulunmalıdır.

2.4.6 Bilgisayar
2.4.6.1 En az 2.6 Ghz ( iki nokta altı gigahertz) hıza sahip ve çift çekirdekli işlemcisi olacaktır.
2.4.6.2 En az 2 GB ( iki gigabayt) RAM ‘e sahip olacaktır .
2.4.6.3 En az 750 GB ( yediyüzelli gigabayt) HDD’ye sahip olacaktır .
2.4.6.4 En az 300 ( üçyüz ) Mhz (megahertz) çekirdek hızına 512 ( beşyüzoniki) MB belleğe sahip harici ekran kartı olacaktır .
2.4.6.5 En az 4 (dört) adet USB port ve 1 (bir)adet DVD – RW sürücüsü bulunacaktır .
2.4.6.6 En az 450 Watt ( dörtyüzelli watt) güç kaynağı olmalıdır.
2.4.6.7 Windows XP yada Windows 7 işletim sistemi yüklü olacaktır .
2.4.6.8 Bilgisayara klavye ve optik Mouse dahil olacaktır.

3. NUMUNE ALMA:
3.1 Numune alma işlemi yürürlükte olan ‘’ ................ Alımları , Denetim , Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi ‘’ esasları dahilince yapılacaktır.
3.2. Satın alınacak her bir sistem için muhteviyatı ile birlikte denetim ve muayeneye tabii tutulacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:
4.1. Muayeneler yürürlükte olan ‘’ olan ‘’ ............... , Denetim , Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi ‘’ esaslarına uygun olarak yapılacaktır.
4.2. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet , araç ,gereç , ölçme cihazı , yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3. Muayene masrafları (....................laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere ) ile muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hatalardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

4.4 Muayene Metotları:
4.4.1 Göz Muayenesi ; göz muayenesi normal gün ışığında numunelere bakılarak yapılacaktır.
4.4.2 Teknik Muayene ; Teknik muayene uygun hassasiyette metre , tartı ve açı ölçer gibi ölçüm aletleri ile yapılacaktır.
4.4.3 İşletme Muayenesi ; Sistem çalıştırılarak 2inci (ikinci) maddede belirtilen istek ve özellikleri yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.

5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
5.1. Yoktur. 6.GARANTİ ŞARTLARI
6.1. Garanti süresi 2 (iki) yıl geçerli olacaktır.
6.2. 24 (yirmidört) saat süre içerisinde arızaya müdahale edilecektir.
6.3. Arızalı parça 30 ( otuz) gün içerisinde tamir edilmezse yenisi ile değiştirilecektir.
6.4. Arızalı parça tamir edilinceye kadar yada yenisi ile değiştirilinceye kadar sistemin çalışması için gerekli geçici parça geçici temin edilecektir.

7.EKLER
7.1. Parça Listesi
7.2. Metal Kutu Aksam Özellikleri
ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMİ PARÇA LİSTESİ ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ELEMAN LİSTESİ MALZEME ADI ADET DALSA SG - 11- 2K 40 LİNESCAN KAMERA 1,00 M M-42 XXXX SOKET (ÜRÜN KODU VERİLMİYOR.) 1,00 M LENS ( (ÜRÜN KODU VERİLMİYOR.) 1,00 M HIGH POWER LED ALÜMİNYUM ARMATÜR IP 67 ( ÖZEL ÜRETİM) 1,00 M POWER LED SÜRÜCÜ ÜNİTESİ ( ÖZEL ÜRETİM) 2-4 M 12 VDC FAN 60 MM 2,00 M TRİGGER KARTI ( ÖZEL ÜRETİM) 1,00 M TRİGGER FİLTRESİ ( ÖZEL ÜRETİM) 2-6 M 450*600*170 MM PVC PANO IP 65 1,00 M 1*25 AMP W OTOMATİK SİGORTA 1,00 M GEMO PLC RÖLESİ AR2A 1,00 M GEMO PLC GENİŞLEME MODÜLÜ 1,00 O WM SMTP GÜÇ KAYNAĞI 12 VDC 1,00 M WM SMTP GÜÇ KAYNAĞI 24 VDC 1,00 M 2,5 MM VDU KLEMENS 26-46 M VDU 1 BOY SİGORTA KAİDESİ 6,00 M 0-1 KALICI ANAHTAR 1,00 M 1-0-1 KALICI ANAHTAR 1,00 M 1-0-1 TRİP ANAHTAR 1,00 M 10 AMP 24 VDC RÖLE 2,00 M 220 VAC PRİZ 1,00 M 5 Lİ GRUP FİŞ PRİZ 3 MT KABLOLU 1,00 M 220 VAC 2000 W 8,0 BAR KOMPRESÖR 1,00 M 24 VDC 1*3 OUT SELENOİD VALF GRUBU 1,00 M 8 MM T HIZLI BAĞLANTI 1 M 8 MM PVC AYAR VALFİ HIZLI BAĞLANTI 1 M 11 PİN RÖLE SOKET 3 M BEA LOOB DEDEKTÖR 2 KANAL 1 M PLATE HEATER 12 - 24 VDC ISITICI 2 M HAVA ŞARTLANDIRICI 8,5 BAR 1 O Q KLAVYE 1 M OPTİK KABLOLU MOUSE 1 M PC KASASI 600 W CORE2DUO 2,6 GHZ , 4 GB RAM , 500 GB HDD 1 M DVD ROM 1 M 22'' LCD MONİTÖR 1 M VİDEO CAPTURE CARD 4 KANAL 1 M CND GP 600 CCD KAMERA 1 M 6*60 MM LENS 1 M HOUSİNG ISITICILI 1 M HİGH POWER LED ARMATÜR 1*9 w / 3 mm LENS 1 M M= standart parça O=opsiyonel parça