• ROAD BLOCKER , MANTAR BARİYER , ARAÇ ALTI ARAMA SİSTEMLERİ , X-RAY TARAMA SİSTEMLERİ , BARİYERLER , DÖNER KAPI VE FOTOSELLİ KAPILAR , TÜM GEÇİŞ OTOMASTON SİSTEMLERİ İMALATI
    • TÜM MADOORS SİSTEM ÜRÜNLERİ 3 YIL GARANTİLİDİR.
    • ZEMİN ÜSTÜ MOBİL ROAD BLOCKER , MOBİL ARAÇ ALTI TARAMA SİSTEMİ
    • 3 YIL GARANTİ
    • ZEMİN ÜSTÜ MOBİL ELEKTRO MEKANİK ROAD BLOCKER
    • 3 YIL GARANTİ

Road Blocker Teknik Şartnamesi

Road blocker teknik şartnamesi


BLOK BARİYER TEKNİK ŞARTNAMESİ BLOK BARİYER GENEL ÖZELLİKLER
1. İmal edilecek Blok Yol Bariyeri, ağırlığı en az 35 (otuzbeş) ton olan tekerlekli araçların geçebileceği dayanıklılıkta olacaktır.
2. Yol Blokaj Bariyeri gövdesi ;maximum 4000 mm kadar uzunlukta, minumum 700 mm yükseklikte, minimum 1000 mm genişlikte olacaktır.
3. Sistemin montaj kasası derinliği minimum 1100 mm olacaktır.
4. Bariyer kumanda panosunda açma-kapama butonu otomatik kapama kontrolü ve sigortalı tip yük şalteri bulunacaktır.
5. Bariyer -25 (eksi yirmi) Derece ile +50 (artı elli) Derece sıcaklık arasında çalışacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
6. Bariyer çalışmaya başladığında en fazla7 (yedi) saniyede açılacak ve 8 (sekiz) saniyede kapanacaktır.
7. Bariyer 220 +-%10 V veya 380 +-%10 V gerilimde 50 Hz şebeke ceyranında çalışacaktır.
8. Bariyer üzerinde yer alacak yazı şekil ve işaretlerle idare tarafından belirtildiği gibi olacaktır.
9. Bariyerle birlikte Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun ayaklı Kırmızı-Yeşil Trafik ikaz lambası, dikkat blok bariyer ikaz levhası verilecektir.
10. Bariyer her türlü geçiş kontrol sistemine entegre edilebilecek özellikte olacaktır.
11. Bariyerde kırık, çatlak ve ezik olmayacaktır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Blok Bariyerlerin her biri tek parça (blok) olarak inip kalkacaktır.
2. Blok Bariyerler belirtilen renkte epoksi bazlı boya ile astar boya ve son kat boya olarak iki kat boyanacaktır.
3. Blok bariyerler kaldırılmış konumda iken araç geçişini engelleyecek kapasitede olacaktır.
4. Blok bariyerler yer kotuna indirildiğinde araç geçişini engellemeyecek ve geçiş esnasında hasar görmeyecektir.
5. Blok bariyerlerin kalkma ve inme hareketi hidrolik sistem kullanılarak yapılacaktır.
6. Blok bariyerin kalkma ve inme hareketi el pompası veya el vanası kullanılarak yapılabilecektir.
7. Blok Bariyer sıva altı (ankastre) tip olacaktır.
8. Üzerinden araç geçerken blok bariyerin kaldırılmasını engelleyen araç algılama sistemi olacaktır.( fotosel sensor 2 takım bariyer önünde ve arkasında )
9. Blok bariyerde hidrolik yağ tankı seviye göstergesi ve yağ basıncı göstergesi bulunacaktır.
10. Blok bariyerin hidrolik sisteminde termostatlı yağ ısıtıcı ünitesi bulunacaktır. 11. Blok bariyerlerin hidrolik yağ kapasitesi en az 40 litre olacaktır.
12. Blok bariyerlerin hidrolik sistem basıncı en az 20 (yirmi) bar olacaktır.
13. Sistem hidrolik motoru minimum 4 KW/5.5 HP , 380 Vac , 50 HZ , 1500 D/D olmalıdlır.
14. Pistonlardan her biri 30 bar basınç ile 4500 kg kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır.
15. Blok bariyerlerin hidrolik sistem tesisatı en az 160 (yüz altmış) bar basınca dayanıklı olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
16. Blok bariyerlerindeki kumanda panosunda acil durdurma butonu olacaktır.
17. Blok bariyerlerin en az 5-60 saniye aralığında ayarlanabilen araç geçtikten sonra otomatik kapanma özelliği olacaktır.
18. Blok bariyerlerin zemin altındaki gövdesi alt maddedeki özellikte olacaktır.
19. Gövdenin taban çerçevesi TS 912 standardına uygun en az U-100 profilden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
20. Taban çerçevesinin kısa kenarına paralel olarak en fazla 100 (yüz) cm aralıklarla TS 910 standardına uygun I-80 dikme profilleri döşenmiş olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
21. Gövde etrafı en az 1.5 mm kalınlıkta ve en az St 37 kalite çelik sac ile kapatılmış olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
22. Blok bariyerin hareketli kısımları (kalkan) alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.
23. Kalkan çerçevesi TS 912 standardına uygun en az U-100 profilden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
24. Kalkan çerçevesinin kısa kenarına paralel olarak en fazla 40 (kırk)cm aralıklar ile TS 910 standardına uygun en az I-80 profilleri döşenmiş olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
25. Blok bariyerler kapatıldığında araç ile temas eden üst yüzeyi en az 10 (on) mm kalınlığında en az St 37 kalite çelik sac ile kapatılmış olacaktır.
26. Blok bariyeri üzerinde en az 60x40 ebatlarında personelin rahatlıkla girebileceği ölçüde bir bakım kapağı bulunacaktır . Kapak bariyer açık ve kapalı durumda iken açılıp kapatılabilecektir. Kapak en az 4 (dört adet ) vida metrik impuls ile tespit edilmiş olmalıdır.
27. Blok bariyerlerin alın ve yan kısmında en az 10 (on ) mm et kalınlığında en az St 37 kalite çelik sacdan imal edilmiş etek olacaktır. Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.
28. Blok Bariyerin gövdesi (kutu) içerisinde 40x40x40 mm ölçülerinde su drenaj kuyusu bulunmalı ve biriken suyu tahliye edecek şamadıralı dalgıç su pompası bulunmalıdır.
29. Blok bariyer kapalı durumda iken yol yüzeyine sıfır olacaktır. Bariyerin üzerindeki hiçbir çıkıntı , menteşe , vida vesaire bulunmayacaktır. Bariyer kapalı durumdayken kasa ve kalkan arasındaki boşluk en fazla 30 mm olacaktır.
30. Blok bariyerin hidrolik güç ünitesi ve elektrik panosu harici bir metal kabin içerisinde olmalıdır. Kabin dış ortamlardan etkilenmeyen yapıda dizayn edilmelidir. Kabin içerisinde havalandırma sistemi olmalıdır. Kabin elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.
31. Blok bariyer elektrik panosu içinde PLC bulunmalı ve bu PLC üzerinde oluşabilecek arızanın tanımı kısaca yapılmalıdır.Örn :3 faz 1 i eksik gelmiyor,Fotosel sensör devre dışı,motor aşırı akım çekiyor vb.
32. Blok bariyer start - stop butonu dokunmatik ekran lcd panel olacaktır. Bu panel üzerinden sistem dolabının yanına gitmeden yetkili kullacı şifresi ile girilip tüm ayarlar yapılabilmelidir. ( otomatik kapanma süresi , otomatik kapanma iptal ve aktif , motor koruma çalışma süresi 1-40 sn arası seçilebilir. Fotoseller veya loop dedektörler aktif veya kapalı )
33. Imalatçı ve montajçı firmanın kapasite raporu olacaktır.
34. Imalaçı ve montaçı firmanın iso 9001:2008 belgesi olacaktır.
35. Imalatçı ve montajçı firmanın ıso 14001:2004 belgesi olmalıdır.
36. Imalatçı ve montajçı firmanın tse hyb belgesi olmalıdır.
37. Imalatçı ve montajçı firmanın Ohsas 18001 belgesi olmalıdır.
38. Blok bariyerinin montajında TS 706 EN standartlarına haiz C35 tip hazır beton kullanılmalıdır.
39. Firma işe başladan once idareye proje sunacaktır. İdarenin onayına mütakip imalat başlayacaktır.
40. İmalatçı ve montajçı firmanın konu ile bilgisini gösterir aynı özellikte herhangi bir devlet kurumundan alınmış iş bitimesi olması mecburidir.